U prostorijama PKS-a je 9. februara održana velika i odlično posećena konferencija u okviru projekta "Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja" koju su organizovali Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, u saradnji s Privrednom komorom Srbije, Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i uz finansijsku pomoć ambasade Švedske u Beogradu.
Osnovni cilj projekta je podrška nadležnim organima Republike Srbije i operaterima u usvajanju održivog pristupa za implementaciju IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja.
Dosađašnje iskustvo zemalja iz regiona pokazalo je da je od brojnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine za privredne subjekte jedan od najsloženijih i investiciono najzahtevnijih uspostavljanje i primena sistema integrisane zaštite od industrijskog zagađenja, kroz sprovođenje IPPC/IE direktive (Integrated pollution prevention and control directive) i pratećih podzakonskih akata (uredbi, pravilnika, uputstava itd.). Usvajanjem posebnog zakona 2004. godine, koji je praćen usvajanjem drugih pratećih zakona i propisa još 2009. godine, Srbija je dostigla visok nivo transpozicije IPPC/IE direktive. Pravni okvir je obavezujući u procesu pridruživanja EU za privredu koja se nalazi na listi postrojenja koja su kvalifikovanih za izdavanje integrisane dozvole.
Konferencija je održana uz prisustvo predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, ambasade Švedske i Tehničko-metalurškog fakulteta, brojnih eksperata kao i više od 200 učesnika iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.
U radnom delu konferencije predstavljeni su priručnici izrađeni kao rezultat projekta u cilju pružanja pomoći sektoru intenzivnog uzgoja živine i svinja u Srbiji u pribavljanju integrisanih dozvola i povećanju energetske efikasnosti.
Na konferenciji je istaknuto da je do sada u okviru projekta realizovano preko 50 poseta farmama sa stranim i domaćim ekspertima i održano preko 45 sastanaka sa opštinama uključenim u aktivnosti projekta. Angažovano je 13 stranih eksperata iz Irske, Austrije, Hrvatske i Italije, kao i 21 domaći ekspert. Broj farmi koje su direktno uključene u izradu zahteva je 11 dok su preko njih uključene još 23 farme koje su u sastavu izabranih kompanija.
Zahvaljujući angažovanju PKS-a, uz podršku stručnjaka novosadskog Poljoprivrednog fakulteta i uz spremnost Ministarstva i nadležne Agencije za zaštitu životne sredine, izmenjen je način izračunavanja naknade za procenu emisija zagađujućih materija s farmi brojlera i druge živine, koka nosilja i za tov svinja. Donetim novim uputstvima izvršene su korekcije izračunavanja hranidbenih dana i prosečan godišnji broj životinja na farmi, na osnovu kojih se obračunava iznos naknade za zagađivanje životne sredine, saopštio je PKS.