Vlada Srbije je usvojila Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2013. godinu kao i dva zaključka za interventnu pomoć poljoprivrednim gazdinstvima, izjavio je ministar poljoprivrede Goran Knežević na konferenciji za novinare nakon održane sednice Vlade.
Usvajanje Uredbe omogućava početak isplate svih subvencija i premija u poljoprivredi i ruralnom razvoju tokom ove godine, a dva zaključka Vlade predviđaju mere za pomoć poljoprivrednim gazdinstvima kojima je rešenjima republičkog veterinarskog inspektora izrečena mera zabrane stavljanja u promet sirovog mleka.
- Veterinarska inspekcija je u poslednjih nekoliko dana izvršila proveru na 1.180 uzoraka mleka i stočne hrane širom Srbije. Radili smo na proveri otkupa sirovog mleka, u fabrikama i mešaonama stočne hrane, kontrole na farmama i gazdinstvima u objektima za promet na malo, službeno uzorkovanje sirovog mleka, uzorkovali smo hranu za životinje u fabrikama mešaona, komponenti gotovih krmnih smeša i uzorkovana je i hrana za životinje na farmama i gazdinstvima. Na osnovu rezultata veterinarska inspekcija donela je rešenje o zabrani prometa sirovim mlekom sa 73 farme, rekao je Knežević.
Ministar poljoprivrede je objasnio da će farmerima biti distribuirano po 300 kilograma zdravog kukuruza iz robnih rezervi po muznom grlu, kao i odgovrajuća količina zeolita kako bi u kratkom roku podigli nivo kvaliteta stočne hrane, a samim tim i mleka.
- Ovih dana bili smo u kontaktu sa svima onima koji učestvuju u procesu proizvodnje i prometa mleka. Od njih smo dobili inicijativu da promenimo Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje, tako da se ponovo utvrdi da je maksimalno dozvoljena vrednost aflatoksina M1 u mleku 0,5 mikrograma po kilogramu, rekao je Knežević i dodao da je, s obzirom na to da se radi o vrlo osetljivom pitanju koje se tiče zdravlja građana, upućen zahtev da se o maksimalnoj vrednosti aflatoksina u mleku izjasne i Institut za javno zdravlje Batut, kao i Vojnomedicinska akademija.
Ministar je precizirao da je s obe adrese dobio identičan odgovor, odnosno da nema naučnih dokaza da postoji razlika po zdravlje građana u vrednostima 0,5 i 0,05 mikrograma aflatoksina u mleku. Zbog toga će Ministarstvo poljoprivrede, izmeniti pomenuti pravilnik i vratiti rešenja i vrednosti od pre dve godine, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.