U toku je vanredna kontrola farmi po otkupnim linijama sirovog mleka po spiskovima dobavljača sirovinske službe mlekara. Dosadašnjom kontrolom, 12 farmi s kojih se otkupljuje sirovo mleko zatvoreno je rešenjem veterinarskog inspektora Ministarstva poljoprivrede zbog koncentracija aflatoksina koje su više od predviđenih Pravilnikom o dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za ishranu bilja ("Sl. glasnik RS" 28/2011).
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložiće Vladi Republike Srbije sledeće mere: da farmama koje su isključene iz otkupnih linija bude podeljen kukuruz iz robnih rezervi i to 300 kilograma po grlu muzne krave, kao i odgovarajuća količina zeolita u cilju poboljšanja kvaliteta stočne hrane na njima; da industrije mleka preuzmu sve mleko s farmi, bez obzira na njegov kvalitet, a da ono mleko koje ne odgovara propisanim standardima predaju na tretiranje u skladu sa zakonom predviđenim načinom neškodljivog uklanjanja; da se farmerima koji proizvode zdravo mleko takođe distribuira kukuruz iz robnih rezervi; da se farmerima prizna pravo na premije po predatom litru mleka bez obzira na to da li mleko ide u proizvodnju ili tretman neškodljivog uklanjanja.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja dalju kontrolu farmi, fabrika stočne hrane, industrija mleka i gotovih proizvoda, navodi se u saopštenju ovog ministarstva.