Povodom aktuelne situacije s mlekom, na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 23. februara objavljeno je saopštenje - uputstvo za farmere. U saopštenju se navodi da je u svrhu proizvodnje što bezbednijeg mleka, kao i ostalih stočarskih proizvoda neophodno provesti sledeće mere:
1. obavezno kontrolisati kukuruz i silažu (silažu zrna kukuruza ili cele biljke), ali i ostala hraniva na prisustvo aflatoksina B1 ili ukupnih aflatoksina;
2. u slučaju da analize osnovnih hraniva pokažu vrednosti koje prevazilaze one propisane Pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje (50 ppb) neophodno je uraditi sledeće:
a) isključiti kontaminirano hranivo iz obroka za ishranu životinja i zameniti ga zdravim,
b) bez obzira na koncentracije propisane Pravilnikom, u hranu za ishranu krava treba izbegavati kukuruz koji sadrži više od 20 ppb,
c) smanjiti procentualni udeo kontaminiranog hraniva u obroku i to smanjenje nadomestiti nekom drugom vrstom hraniva, s tim da se održi odgovarajuća hranljiva i energetska vrednost obroka,
d) dodati adsorbense mikotoksina u hranu za životinje.
Ukoliko se dodaju adsorbensi mikotoksina oni se u pravilu dodaju u koncentracijama 0,1-0,5%.
Ovo zavisi od uputstva proizvođača, ali i stepena kontaminiranosti hraniva. Što je kontaminiranost hraniva veća to treba ići s većim udelom adsorbenasa u hrani.
Na našem tržištu se nalaze adsorbensi čiji proizvodi funkcionišu na tri osnovna principa (neorganski, organski, mikrobiološki). Upravo od ovoga, ali i njihove efikasnosti zavisi i njihova cena.
Adekvatnom primenom adsorbenasa mikotoksina već nakon nekoliko dana je moguće ukloniti prisutne mikotoksine u mleku.