Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, u cilju prevazilaženja aktuelne situacije oko zdravstvene ispravnosti mleka na tržištu, ispitaće sve mogućnosti smanjivanja koncentracije aflatoksina u hrani za ljude i životinje, rekao je potpredsednik Vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić na konferenciji za štampu u Vladi Vojvodine.
- Angažovali smo četiri laboratorije na ispitivanju uzoraka mleka i obezbedili besplatnu analizu i rezultate kojima možemo omogućiti sledljivost naučnog i praktičnog postupka umanjenja koncentracije aflatoksina u stočnoj hrani, rekao je između ostalog Ješić dodajući da se od Vlade Srbije traži da, bez obzira na trenutnu situaciju i dalje otkupljuje i subvencioniše mleko od poljoprivrednika, a to treba da urade i veliki proizvođači i otkupljivači mleka.
Ješić je naglasio da će ekspertska radna grupa, koju je formirao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, u toku iduće sedmice dati predlog mera za poboljšanje hraniva za goveda, što bi moglo da dovede do brzog rešenja problema sa aflatoksinom u mleku. Takođe će i dalje biti pojačana kontrola svih mlekara, kako bi mleko koje se pojavi na tržištu bilo potpuno zdravstveno bezbedno.