U toku pripreme za prolećne radove primećena je pojava rasparčavanja poljoprivrednih gazdinstava na veći broj korisnika, u cilju ostvarivanja prava na plaćanja po hektaru.
Naime, krupna poljoprivredna gazdinstva koja svojom površinom prevazilaze gornji limit predviđen Zakonom o podsticajima formalno ustupaju po 100 hektara zemljišta svojim zaposlenima, ili licima sa kojima imaju dogovor da se u njihovo ime pojave kao podnosioci zahteva pred Ministarstvom poljoprivrede. Namera učesnika je korišćenje državnih podsticaja u meri koja prevazilazi zakonski maksimum.
Poljoprivredna inspekcija i policija prate ovu pojavu. Navedena radnja će kao posledicu za počinioce imati novčane kazne i uskraćivanje prava na podsticaje iz agrarnog budžeta Republike Srbije u sledećih pet godina, navodi se u saopštenju Ministarstva.