Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Senad Mahmutović, nakon kolegijuma Ministarstva poljoprivrede, održanog 21. februara 2013. godine, saopštio je zaključke u kojima se navodi da Veterinarska inspekcija počinje s kontrolom da li je sprovedena naredba o povlačenju mleka iz prometa za koje se sumnja da ima povišeni nivo aflatoksina. I dalje se svakodnevno kontrolišu sirovo mleko i mlečni proizvodi i obavlja vanredna kontrola stočne hrane. Započeta je ponovna kontrola ispravnosti kukuruza u javnim skladištima Direkcije za robne rezerve, i sav ispravan kukuruz biće distibuiran proizvođačima mleka. Stručna radna grupa koju je oformilo Ministarstvo će izraditi i dostaviti farmerima upustvo za postupanje u ovoj situaciji.