Potpredsednik Vlade AP Vojvoidne i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Goran Ješić je, u cilju da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima, doneo odluku da se pokrene monitoring i besplatna analiza stočne hrane na teritoriji AP Vojvodine. Ova akcija će obezbediti da se što pre utvrdi nivo aflatoksina u stočnoj hrani, kako bi se preduzele odgovarajuće mere za poboljšanje kvaliteta stočne hrane. Jasno je da će se na taj način rešiti i problem kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda na tržištu Srbije, navodi se u saopštenju Pokrajinskog sekretraijata za poljoprivredu.
 Ovaj obiman i važan posao poveren je Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Cilj je da se predoči prava i jasna slika o trenutnom problematičnom kvalitetu stočne hrane, kao i da se što pre otklone poteškoće i pomogne poljoprivrednim proizvođačima u prevazilaženju tog problema.
"Od ovog trenutka bavimo se samo i isključivo rešavanjem krize u proizvodnji hrane kako za ljude tako i za stoku. Bez namere da se nastavi ili proširi bilo kakva politička debata u senci zdravstvene ispravnosti hrane, javnost će biti obaveštavana pravovremeno o rezultatima analiza koje smo pokrenuli, kao i o merama koje predlažemo u korist kvalitetne informacije poljoprivrednim proizvođačima. Pozdravljamo mere koje je donela Radna grupa za praćenje prisustva aflatoksina u hrani i hrani za životinje, kao prvi konstruktivan korak bliže ka rešavanju nastalih problema", objavljeno je na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.