Pokrajinski sekretarijat za informisanje preneo je izjavu predsednika Vlade AP Vojvodine dr Bojana Pajtića o merama Pokrajinske vlade za podršku poljoprivrednoj proizvodnji.
- Ove godine realizovaćemo dve grupe mera u poljoprivredi. Prva će se odnositi na podršku poljoprivrednim gazdinstvima, a druga grupa mera koncipirana je kao podrška opštinama za razvoj poljoprivrede. Prva grupa mera odnosiće se na podršku za izgradnju staklenika i plastenika, za šta će Pokrajina subvencionisati do 50 odsto sredstava, zatim za nabavku protivgradnih mreža, pri čemu će Pokrajina učestvovati sa čak do 60 odsto sredstava, a mere će obuhvatiti i podršku staračkim domaćinstvima. Ove mere smo koncentrisali tako da njima podržimo intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju - povrtarstvo i voćarstvo - dakle proizvodnju koja donosi više dobiti, koja podrazumeva više rada, ali i zapošljavanje mnogo više ljudi. Za jedan hektar rada u stakleniku je potrebno nekoliko ljudi, a u ratarstvu, za obradu 100 hektara, dovoljan je jedan poljoprivrednik. Dakle, vrsta proizvodnje za čije podsticanje koncipiramo naše mere, radno angažuje mnogo više zaposlenih, a istovremeno omogućava i veće prinose, rekao je pokrajinski premijer.
- Podrška opštinama biće pružena sredstvima iz pokrajinskog budžeta za finansiranje sistema za odvodnjavanje, komasacije, izgradnju vodovoda i kanalizacije, dakle za razvoj infastrukturnih objekata koji su neophodni za dalji razvoj poljoprivrede. Pokrajinska vlada će učiniti sve da naša poljoprivreda dobije šansu i da izvozi i da proizvodi više. Naše mere podrazumevaju subvencije za sisteme za navodnjavanje, pomoć koja koja će omogućiti masovniju i uspešniju proizvodnju, kao i mere koje će rešavati socijalne probleme koji se pojavljuju u domaćinstvima s natprosečno starijim članovima, izjavio je dr Bojan Pajtić, navedeno je na sajtu Vlade AP Vojvodine.