Protekle sedmice se na novosadskoj berzi trgovalo po nižim cenama u odnosu na prethodnu. Pšenicom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 26,50 dinara po kilogramu. Cena postignuta za kukuruz iznosila je 23,50 dinara po kilogramu, a prosečna 23,30 dinara po kilogramu. Za soju je prosečna cena trgovanja iznosila 58,32 dinara po kilogramu. (Detaljnije o berzanskim kretanjima cena u narednom broju "Poljoprivrednika".)