Proizvodnja grožđa u Srbiji je prošle godine bila niža za oko 13 odsto u odnosu na 2011. godinu, ali ohrabruje podatak da je izvoz vina u ekspanziji, posebno na tržište Evropske unije. Ovo je, između ostalog, konstatovano za vreme održavanja radionice u PKS na temu "Deklarisanje vina u skladu sa novim standardima EU", a objavljeno na sajtu Privredne komore Srbije.
Sekretar Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu Privredne komore Srbije (PKS) Željko Brozović rekao je tom prilikom da Srbija još uvek više uvozi nego što izvozi vina. Tržište za veći plasman domaćeg vina može da bude Rusija, ali i zemlje EU.
- Međutim, za takav posao mi moramo nametnuti domaće sorte koje treba da postanu naš brend u svetu, rekao je Brozović.
Savetnik za vinogradarstvo i vinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije, Darko Jakšić, naglasio je da na putu ka EU Srbija treba da vidi šta može da prihvati iz tih zemalja i da primeni na svom području. Istakao je da se u Srbiji podižu novi zasadi vinograda i procenjuje da će se trend rasta izvoza nastaviti i u narednom periodu, imajući u vidu mogućnost bescarinskog izvoza vina na tržišta Ruske Federacije i EU.
Govoreći o zakonskoj regulativi o vinu i vinogradarstvu u Srbiji on je naglasio da je lane doneto 10 podzakonskih akata i da je u proceduri još pet novih. Podvukao je da je Pravilnik o deklarisanju stupio na snagu, a da je krajnji cilj da se potrošači ne dovedu u zabludu. Rekao je takođe da će Pravilnik o geografskom poreklu početi da se primenjuje od 1. februara i dodao da je u toku akcija upisivanja svih proizvođača grožđa u vinogradarski registar što će omogućiti da se tačno utvrdi koliko ima zasada vinograda, kao i stvarna proizvodnja grožđa u Srbiji.