Revizori Evropske komisije dolaze sledeće nedelje u Beograd kako bi proverili da li je Srbija na dobrom putu da uspostavi sistem decentralizovanog upravljanja pretpristupnim fondovima EU (IPA), rekao je zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Ognjen Mirić. Srbija planira da polovinom 2013. dobije akreditaciju za taj sistem i ona bi se odnosila na dve komponente, dok se za komponentu V, namenjenu poljoprivredi, zbog strožih uslova akreditacija očekuje 2014. godine.
U okviru sistema decentralizovanog upravljanja domaća administracija je obučena da samostalno upravlja dobijenim sredstvima i sprovodi projekte, što sada radi delegacija EU u Beogradu. Taj sistem podrazumeva specifične procedure za javne nabavke, upravljanje projektom i plaćanje, kao i vrlo mnogo nivoa kontrole, jer se mora opravdati svaki potrošeni evro.
Mirić je rekao da je plan da Srbija dobije akreditaciju za sistem decentralizovanog upravljanja polovinom ove godine, ali da to zavisi i od dinamike odlučivanja u komisiji. Pošto revizori Evropske komisije zaključe da je uspostavljeni sistem prihvatljiv, to će značiti da Srbija ima sistem finansijskog upravljanja i kontrole razvijen po najstrožim međunarodnim standardima i da u skladu s tim može da preuzme samostalno upravljanje i sprovođenje tendera. Mirić je podsetio da je sistem decentralizovanog upravljanja preduslov da Srbija koristi preostale tri komponente pretpristupnih fondova - III, IV i V, što joj je omogućeno sticanjem statusa kandidata u martu 2012. godine.

Izvor: Euroaktiv