Evropska komisija ne planira da narednih meseci odobri gajenje novih genetski modifikovanih kultura jer želi da se najpre postigne sporazum o nacrtu zakona kojim će se vladama članica EU dozvoliti da same odluče da li će proizvoditi ili zabraniti GM kulture. Taj nacrt zakona Komisija je predložila 2010. godine kako bi odblokirala proces odlučivanja o GM kulturama. Medjutim, protivljenje Francuske, Nemačke i Velike Britanije onemogućilo je sporazum o predloženoj regulativi koju mora da odobri većina vlada EU i Evropski parlament da bi dobila zakonsku snagu.
- Razmotrićemo to pitanje sa vladama te tri zemlje i videti da li možemo ponovo da otvorimo pregovore", najavio je portparol evropskog komesara za zdravlje Frederik Vinsent, preneo je Euraktiv Srbija.
Važećim propisima EU predvidjeno je da GM kultura koja dobije dozvolu može da se uzgaja širom Unije ako zemlje nemaju "specifične naučne razloge" da zabrane njenu proizvodnju. Sada su u EU za gajenje odobrene samo dve GM kulture a skeptični potrošači i grupe za zaštitu čovekove okoline snažno se protive proizvodnji GM kultura. Poredjenja radi, u SAD je odobreno uzgajanje više od 90 GM sorti a u Brazilu oko 30.
U Evropi dozvolu Komisije za uzgajanje trenutno čeka sedam GM kultura - šest sorti kukuruza i jedna soje, koje su dobile pozitivne procene rizika od tela EU nadležnog za bezbednost hrane. Te kulture razvile su vodeće multinacionalne kompanije u agrobiznisu, uključujući Monsanto, Dau Agrosajens (Dow AgroSciences) i Sindženta (Syngenta).

Izvor: Beta