Potpredsednik Vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Goran Ješić izjavio je da će državno poljoprivredno zemljište, koje koristi sedam kombinata u procesu privatizacije, biti vraćeno opštinama i po hitnom postupku dato seljacima u zakup.
- Mi insistiramo da državno poljoprivredno zemljište bude vraćeno opštinama i da se stavi u funkciju tako što će biti dato seljacima putem licitacije a ono društveno zemljište koje je u vlasništvu kombinata predmet je privatizacije, kao što su i ostali kombinati na teritoriji Vojvodine privatizovani, rekao je Ješić.
Povodom predugovora s kompanijom "Al Dahra" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih reagovanja u vezi s najavljenom privatizacijom sedam poljoprivrednih preduzeća, Ješić je rekao da je razgovarao s ministrom finansija i privrede Mlađanom Dinkićem da je otklonjena dilema zbog koje su u Pokrajini, kako je rekao, bili najzabrinutiji a to je da bi i državno zemljište koje su koristile te "firme u lošem stanju" bilo predmet dugoročnog zakupa kompanije iz Emirata.
Kada je reč o poljoprivrednom zemljištu Vojne ustanove "Morović" - pogon "Karađorđevo", Ješić je napomenuo da su u Pokrajini nastojali da ono bude vraćeno bačkopalanačkoj opštini, ali je država odgovorila da je to zemljište vojno, odnosno da ga koristi Vojska Srbije. Takođe je dodao da je to zemljište predmet budućeg međudržavnog sporazuma s Emiratima.