ZEMLJIŠTE U ZAKUPU NIJE OBUHVAĆENO PREDUGOVOROM S AL DAHROM

Apsolutno su netačne informacije iznete od strane Asocijacije poljoprivrednika iz Subotice. Ni jedan jedini hektar, koji u zakupu koristi sedam poljoprivrednih kombinata nije obuhvaćen predugovorom sa Al Dahrom, naprotiv svih 16.500 hektara koje su do sada koristili ovi kombinati biće ponuđeno isključivo vojvođanskim paorima u zakup, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije.
Jedino poljoprivredno zemljište koje je predmet zakupa jeste 2.982 hektara koje je koristilo gazdinstvo "7 juli" (koje je u sklopu poljoprivrednog kombinata PKB), a za čiji zakup do sada državi nije plaćalo niti jedan dinar.
Kada govorimo o poljoprivrednom zemljištu Vojne ustanove Morović - pogon Karađorđevo, ovo poljoprivredno zemljište nije ni predmet prodaje niti predmet zakupa, već će biti napravljen poseban ugovor o poslovno tehničkoj saradnji, što jasno stoji u predugovoru.
Predugovor sa Al Dahrom potpisan je uz predhodnu saglasnost Vlade Republike Srbije, a konačni ugovor stupiće na snagu tek nakon potpisivanja i ratifikacije međudržavnog sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata što je potpuno u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Predugovorom je predviđeno da vodeća agro-industrijska kompanija Al Dahra u okviru zajedničkog ulaganja investira oko 200 miliona evra u osam poljoprivrednih državnih gazdinstava.
Zahvaljujući ovom aranžmanu srpska poljoprivreda će dobiti investitore koji trenutno raspolažu najvećim kapitalom u svetu, a upravo je kapital i uvođenje najsavremenijih agrotehničkih mera, ono što decenijama nedostaje da bi plodna srpska zemlja dala maksimalne prinose. Ova kompanija će pored podizanja kapaciteta u poljopirvrednim kombinatima uposliti i domaće poljoprivrednike kao kooperante, jer namerava da viškove proizvoda plasira na inostrana tržišta, koristeći svoju trgovačku mrežu koju ima u velikom broju zemalja. Na taj način će se višestruko povećati izvoz i plasman naših poljoprivrednih proizvoda na inostrana tržišta, poboljšati standard poljoprivrednika, što će uticati na ubrzanje privrednog rasta i bitno popravljanje spoljnotrgovinskog bilansa Srbije. Ministri Dinkić i Knežević sastaće se danas sa udruženjima poljoprivrednika i razgovarati o ovim pitanjima.