Sektor uzgoja živine i svinja u Srbiji ima najveći broj objekata s obavezom da primene Direktivu EU o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, rečeno je 8. septembra u PKS na konferenciji "Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja".
Rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine PKS Dušan Stokić ukazao je na to da IPPC Direktiva propisuje jasne tehničke uslove koji se moraju ispuniti da bi proizvod bio označen kao zdravstveno bezbedan i mogao da se plasira na tržište EU.
- IPPC je najteža direktiva koju u Srbiji treba primeniti na nove, ali i na oko 180 postojećih objekata. Kroz ovaj projekat pokušavamo da prilagodimo poslovanje 70 postojećih farmi smanjenjem zagađivanja i korišćenjem otpada u energetske svrhe, rekao je Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, i napomenuo da će "pametne farme" najvećim delom biti finansirane iz sredstava IPARD programa.
Projekat realizuje Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, a uz finansijsku pomoć Ambasade Švedske u Beogradu.