PREDLOG ZAKONA O PODSTICAJIMA U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević je danas na zasedanju Narodne skupštine predstavio narodnim poslanicima Predlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
"Osnovna namera Ministarstva poljoprivrede, kada je usvajanje ovog zakona u pitanju, jeste stvaranje predvidljivog ambijenta za poljoprivrednu proizvodnju. Osim predvidljivosti uslova za rad poljoprivrednim proizvođačima, ovaj zakon donosi i lakše planiranje srednjoročnih i dugoročnih investicija, unapređenje konkurentnosti, uvođenje jedinstvene evidencije o podsticajima, bolje planiranje budžetskih sredstava i usaglašenost sa propisima EU", rekao je ministar Knežević nakon predstavljanja zakona na zasedanju Narodne skupštine.
Ovim Zakonom predviđeni su podsticaji i fizičkim i pravnim licima, dakle za poljoprivrednike, za zadruge, za preduzeća, verske zajednice i druge vrste organizacija, ukoliko se bave poljoprivrednom proizvodnjom i ukoliko su upisani u Registar ministarstva. Podsticaji su predviđeni jednako za vlasnike i zakupce zemlje. Stimulacije su namenjene za podsticanje poljoprivredne proizvodnje bez obzira na pravni i vlasnički status proizvođača.
Zakonom su garantovani minimalni iznosi podsticaja na nivou ovogodišnjih plaćanja, a Vlada će svake godine, na osnovu Zakona o budžetu usvajati maksimalne iznose podsticaja. Iznosi koje zakon pominje - 6.000 dinara po hektaru ratarske proizvodnje ili premija za mleko od 7 dinara po litru, zakonom su zagarantovani minimumi koje ni Vlada ne može da umanji ali može da ih uveća, ukoliko ima sredstava u budžetu.
Agrarna politika i politika ruralnog razvoja zahvaljujući ovom zakonu, postaje jedinstvena za čitavu teritoriju Republike Srbije a omogućuje se autonomnim pokrajinama i lokalnoj samoupravi da utvrđuju i sopstvene mere podrške za sprovođenje te politike na svom području i to kroz lokalne strategije razvoja i plaćanja premije osiguranja, regresa za skladištenje u javnim skladištima i regresa za reproduktivni materijal.
Novine koje donosi zakon jesu to da korisnik podsticaja na osnovu direktnih plaćanja može ostvariti ukupan iznos od 10 miliona dinara. Zakonom su predviđeni i podsticaji za organsku proizvodnju, uvećani za 40% u odnosu na podsticaje za konvencionalnu proizvodnju, kako u periodu konverzije tako i za one koji već imaju certifikovanu biljnu ili stočarsku organsku proizvodnju, navodi se u saopstenju Ministarstva poljoprivrede.