Agrarni budžet u 2013. godini iznosiće 45 milijardi dinara, što predstavlja 4,5 odsto ukupnog budžeta, najavio je ministar poljoprivrede Goran Knežević. On je precizirao da je predviđeno da u narednoj godini za subvencije bude izdvojeno 32,8 milijardi dinara, a za investicije četiri milijarde dinara.
- Treba uzeti u obzir i 10 milijardi dinara, od refakcije za dizel gorivo, koje su predviđene za Ministarstvo finansija, objasnio je Knežević na završnoj diskusiji o Nacrtu zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Ministar je istakao da Ministarstvo poljoprivrede insistira na tome da agrarni budžet čine samo direktna plaćanja u poljoprivredi i investicije.
Knežević je zaključio da se Srbija kreće ka strateškom cilju, a to je da agrarni budžet u 2014. godini dostigne nivo od najmanje pet odsto republičkog budžeta.