Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine izdao je saopštenje u kome podržava inicijativu Ministarstva poljoprivrede za donošenje zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Predloženi nacrt zakona, smatraju u ZSV, odgovara realnim potrebama i trenutnom stanju u poljoprivredi i posebno naglašava pravo da podsticaje treba da ostvaruju svi subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno pravna i fizička lica koja imaju registraovano gazdinstvo.
U saopštenju se posebno naglašava važnost predloga da, sa svim subjektima u poljoprivrednoj proizvodnji, pravo na podsticaje ravnopravno imaju i zemljoradničke zadruge. Upravni odbor ZSV predlaže da u delu nacrta koji govori o posebnim podsticajima bude pridodato i zemljoradničko zadrugarstvo.
Uz podršku budućem zakonu o podsticajima Ministarstvu poljoprivrede upućen je apel da se u što hitnijem roku pokrene procedura za izmene dva zakona, o poljoprivrednom zemljištu i registraciji poljoprivrednih gazdinstava. Nedostaci u ovim zakonima, kaže se u saopštenju, mogu ugroziti pravdeno sprovođenje budućeg zakona o podsticajima i ruralnom razvoju, nakon njegovog usvajanja i početka primene u praksi.