Zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Knežević potpisao je 25. oktobra u Vladi Vojvodine ugovore o dodeli sredstava za pošumljavanje, zaštitu šumskih zasada, proizvodnju sadnica, podizanje kvaliteta šuma, zaštitu šume od požara i naučnoistraživački rad u šumarstvu.
Za finansiranje projekata odobrenih na ovogodišnjem konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, dodeljena su sredstva u ukupnoj vrednosti od preko 60 miliona dinara, iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine. Od projekata pristiglih na konkurs prihvaćen je ukupno 31 u sedam ponuđenih kategorija. Najveći iznos od oko 15 miliona dinara obezbeđen je za projekte konverzije izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik zasada, proizvodnju šumskog sadnog materijala, odnosno za zaštitu šuma i šumskih zasada. Za projekte u oblasti zaštite šuma od požara dodeljeno je ukupno 8,8 miliona a za šest projekata iz oblasti naučnoistraživačkog rada i dva projekta pošumljavanja na imanjima u vlasništvu fizičkih lica, potpisani su ugovori vredni tri miliona dinara.