Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvidine 28. oktobra raspisuje konkurse za dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) i za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2012. godini. Krediti će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima s područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije krediti će biti odobravani u najmanjem iznosu od 1.000 i maksimalnom od 20.000 evra s kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Rok otplate kredita je 48 meseci u šestomesečnim anuitetima. Prva rata se uplaćuje po isteku grejs-perioda koji traje šest meseci.
Krediti za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2012. godini biće odobravani za najmanji iznos od 5.000 i maksimalni od 15.000 evra. Kamatna stopa je 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Rok otplate je 12 meseci, a korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita.
Konkursi su otvoreni od 28. oktobra 2012. do 13. novembra 2012.