Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  prati i statistički obrađuje podatke o realizaciji setve, odnosno žetve na teritoriji AP Vojvodine. Obrađeni podaci odnose se na poslove obavqene do i tokom prve polovine oktobra.
Prema ovim podacima, površine za žetvu suncokreta su u ovoj godini bile na oko 150.700 hektara. Suncokret je u potpunosti požnjeven i ostvaren je prosečan prinos oko 2,16 tona po hektaru.
Žetvene površine soje na 150.800 hektara, u potpunosti su požnjevene i ostvaren je prosečan prinos od oko 1,73 tona po hektaru.
Berba kukuruza na oko 759.000 hektara još nije u potpunosti završena, a prema dosadašnjim podacima  obavljena je na oko 85 odsto proizvodnih površina, pri čemu je ostvaren prosečan prinos od oko 2,76 tona po hektaru.
Proizvodne površine pod usevom šećerne repe ove godine iznose oko 61.000 hektara, a do sada je koren šećerne repe izvađen sa oko 66 odsto  površina i ostvaren je prosečan prinos od oko 32,74 tona po hektaru.
Setva ozime pšenice je u toku pri čemu je do sad posejano oko 55.900 hektara,  ili 18,6 odsto planiranih površina, dok je ozimi ječam zasejan na oko 34 odsto planiranih površina.
Duboka obrada zemljišta je takođe otpočela, a do sada je ova radna operacija obavljena na oko 10 odsto površina koje treba pripremiti za prolećnu setvu.