Posle prve godine trogodišnjeg evropskog Trafoon projekta, iskristalisao se zaključak da Srbija najveće šanse ima u proizvodnji i preradi maline i šljive, te da tu treba usmeriti istraživačke kapacitete, kako bi se proizvodnja putem inovacija učinila konkurentnijom, istaknuto je u PKS-u na trening-radionici "Inovacije u proizvodnji i preradi maline".
Trafoon je evropski projekat, koji se odnosi na umrežavanje u oblasti proizvodnje tradicionalne hrane u svrhu poboljšanja transfera znanja i podsticanja inovacija. Angažuje 29 partnera iz 14 zemalja i obuhvata četiri oblasti: žitarice, ribu, povrće i pečurke i voće i masline.
 - Srbija je uključena u segment proizvodnje maline i šljive, koje treba jačati kao naš brend i izvozni proizvod. Evropska unija je pokrenula Trafoon  kako bi zaštitila sektor malih i srednjih preduzeća u proizvodnji hrane, kome preti nestajanje u konkurenciji s velikim proizvođačima, navela je Mirjana Pešić  s Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dodala da je formirana informaciona baza o primenjenim inovacijama, kako bi se pomogla bolja komercijalizacija istraživanja.
 Mihailo Vesović, zadužen za oblast inovacija u PKS-u, rekao je da će reformisana Privredna komora biti fleksibilnija, više prisutna na terenu, i moći će da bude činilac u uspostavljanju interakcije naučne zajednice i privrede i poljoprivrede u Srbiji, navedeno je današnjem saopštenju PKS-a.