Departman za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu organizovao je juče u Poljoprivrednoj školi u Futogu konferenciju za novinare s ciljem da ratarima blagovremeno ukaže na stanje jarih useva, kakva su očekivanja za dalji razvoj, ali na dešavanja na tržištu žitarica. Prof dr Dragana Lacković rekla je da je zahvaljujući rezervi vlage u zemljištu kukuruz u dobroj kondiciji kod proizvođača koji su primenili odgovarajuću agrotehniku. Oni ne treba previše da brinu ni o najavljenom toplom i sušnom letu, a u tim uslovima poženjno bi bilo da u vreme metličenja i svilanja ne bude ekstremnih klimatskih uticaja.
Direktor Prognozno-izveštajne službe Vojvodine dr Dragica Janković je ratarima poručila da posebno vode računa o dva veoma štetna organizma za kukuruz, o kukuruznom plamencu i cikadi - prenosiocu fitoplazme. Ukoliko proizvođači registruju simptome crvenila na kukurzu, treba da se obrate Službi ili donesu uzorke kako bi se uradiop program mera za saniranje.
Šećernu repu više nego ikada napada cerkospora. Dr Janković je preporučila da se za suzbijanje ove bolesti koristi hlorotalonil u bilo kojoj formulaciji uz obavezan dodatak nekog sistemičnog preparata.
Ovih dana predstoji žetva pšenice i direktor "Žita Srbije" Vukosav Sajković poručio je ratarima da, ukoliko su u mogućnosti, hlebno zrno ne prodaju odmah. Njegova cena je i na svetskom tržištu sada na donjoj granici i predviđa da će do izvesnog cenovnog pomeranja doći u septembru. Slično je i na tržištu kukuruza, ali proizvođači u narednom periodu mogu očekivati nešto veći rast cene nego što će to biti kada je reč o pšenici.
Opširnije u narednom broju "Poljoprivrednika".
A.I.