Centar za organsku proizvodnju u Selenči u saradnji i uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške realizuje projekat "Razvoj inovativnih alata za podršku razvoju organske poljoprivrede - Inkubator za organsku proizvodnju". Promocija ovog projekta održaće se u sredu 24. juna u 11 sati u prostorijama Centra za organsku proizvodnju. Tom prilikom biće saopšteni dosadašnji rezultati projekta i planovi za naredni period.  Nakon toga planiran je obilazak Farm inkubatora za organsku proizvodnju.
Osnovni cilj projekta je podrška uspostavljanju inovativnih alata, odnosno mehanizama za razvoj organske proizvodnje u ruralnim mestima s ciljem smanjenja stope nezaposlenosti kroz kreiranje mogućnosti za stvaranje novih radnih mesta.
 Ukupna vrednost projekta je 396,920 norveških kruna i sprovodi se u periodu od decembra 2014. do decembra 2015.godine.
 
A.M.