Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bogaroški potpisao je 19. juna novu seriju ugovora s korisnicima bespovratnih sredstava po tri ovogodišnja konkursa Sekretarijata: za navodnjavanje, protivgradne mreže i male preradne kapacitete.
- Potpisujemo ugovore u vrednosti 130 miliona dinara sa 142 korisnika. Od toga je 65 miliona za protivgradne mreže, 62 za navodnjavanje i tri miliona dinara za male preradne kapacitete.
Za navodnjavanje je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu do sada uložio 100 miliona dinara. Ovim sredstvima, udruženim sa sredstvima poljoprivrednika, preko 1.200 hektara zemljišta stavićemo ove godine pod sisteme za navodnjavanje. Za nabavku opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara ostalo je još 170 miliona dinara rekao je Bogaroški.  Za nabavku protivgradnih mreža do sada je utrošeno 200 miliona i preostalo je  još 55 miliona dinara. Na konkursu za male preradne kapacitete bilo je planirano 70 miliona dinara i to je prvi konkurs za koji su sva sredstva raspodeljena.
Posle rebalansa budžeta Sekretarijat će se potruditi da iznađe mogućnosti da se konkurs ponovi još jednom, jer je interesovanje veoma veliko, naročito za kapacitete za preradu voća i povrća i hladnjače.