ODJECI 45. SAJMA TURIZMA U NOVOM SADU

RURALNI TURIZAM U USPONU

Na nedavno završenom 45. međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, predstavljena je bogata turistička ponuda naše zemlje i zemalja u okruženju. Pažnju posetilaca, ali i stručne javnosti privukle su brojne konferencije o pravcima razvoja savremenog turizma, o pojedinim vrstama turizma koje danas imaju primat na svetskom turističkom tržištu kao što su: eko-turizam, ruralni i manifestacioni turizam. Imajući u vidu da je turizam lokomotiva razvoja cele privrede, da je to privredna delatnost koja je najimunija na ekonomsku krizu, da se savremeni turisti više okreću kontinentu, a manje moru, da žele autentični doživljaj protkan bogatom kulturnom ponudom, dobrim zalogajem i kapljicom, da žele da osete emociju domaćina, da saznaju više o njegovom načinu života, naša zemlja ima veliku šansu u razvoju ruralnog turizma. To su mnogi turistički poslenici shvatili, a Novosadski sajam turizma je upravo to i potvrdio.

*

PANČEVAČKI "ALMEKS" PREUZEO FABRIKU IPOK

NOV ŽIVOT  ZRENJANINSKE SKROBARE

* U narednim danima sledi revitalizacija pogona i privođenje fabrike svrsi kojoj je bila namenjena još od faze projekta

*

U ČUVENIM SREMSKIM KARLOVCIMA

LOZA I VINO UTKANI U ISTORIJU

* Izložbu "Vinogradarstvo i vinarstvo Fruške gore" nedavno upotpunilo predavanje prof. dr Nade Korać o istorijskom razvoju sortimenta i načina gajenja vinove loze na Fruškoj gori

*

PRIKAZANO NA FARMI U ČANTAVIRU

SPECIJALIZOVANE MAŠINE ZA STOČARSTVO

* Rad na farmama je mukotrpan i iziskuje vreme, a uz pomoć mašina u kratkom roku i obiman posao može da obavi samo jedan čovek

*

S OTVARANJA FABRIKE FENDT

NOVO POGLAVLJE ZA BUDUĆNOST

Otvaranjem nove fabrike za proizvodnju traktora Fendt u Marktoberdorfu za Fendt i AGCO korporaciju počela je nova era. Fendt predstavlja sinonim vrhunske tehnologije koja umnogome doprinosi ishrani čovečanstva. Novi Fendt stoji na horizontu i predstavlja vezu između neba i zemlje. Elementi zemlja, sunce, voda i vazduh u susretu sa znanjem poljoprivrednih proizvođača i visokom tehnologijom Fendt obezbeđuju "isporuku efikasnosti". Nebo predstavlja viziju - budućnost, zemlja čuva korene kao i čvrste i bliske veze s korisnicima. Ovo je pred više od 3.500 dilera, novinara i dobavljača rekao Peter-Jozef Pafen vicepredsednik i direktor kompanije Fendt na otvaranju nove farike u Marktoberdorfu. Novinarima iz Srbije domaćin je bio novosadski Interagrar Srb, generalni zastupnik ove nemačke firme na našem tržištu.

*

PREZENTACIJA PROGRAMA FIRME ITN

OD KLASIČNE DO SPECIJALIZOVANE TEHNIKE

* Prikazani koncept je ponudio brojne solucije poljoprivrednim proizvođačima, što je upotpunjeno i iskustvima korisnika mehanizacije

U TITELU ODRŽAN RES TRADE VIKEND

PREPORUKA ORUĐA ZA OBRADU ZEMLJIŠTA

* U agregatu s traktorima John Deere prikazan je rad priključnih mašina namenjenih za klasičnu i redukovanu ili konzervacijsku obradu zemljišta