Na osnovu naloga od strane Republičke direkcije za robne rezerve obustavlja se dalja kupovina kukuruza preko "Produktne berze" u Novom Sadu.
U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije kojim je predviđena kupovina do 200.000 tona kukuruza za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve, a uvažavajući okolnosti u pogledu visine obezbeđenih sredstava za ovaj otkup, usaglašene su konačne količine za otkup koje iznose 151.318,54 tone. Na Produktnu berzu, zaključno sa 10. 10. 2012, posle čega je obustavljena kupovina za potrebe države, primljeno je ukupno 906 naloga za prodaju, na osnovu kojih je kandidovana količina za prodaju od ukupno 162.337,49 tona kukuruza.
U strukturi ukupne ponude za prodaju, oko 56% kukuruza se odnosi na poljoprivredna gazdinstva - pravna lica, dok je oko 44% iz ponude gazdinstava - fizičkih lica. Cena po kojoj je kukuruz otkupljivan iznosila je 29,70 din/kg.
Isplate za potpisane ugovore između Republičke direkcije i proizvođača su u toku.
Otkup je sa aspekta tehnike sprovođenja kriterijuma Zaključka Vlade protekao bez problema, navodi se u saopštenju Produktne berze.