U proizvodnji semena, Srbija ima dugu tradiciju, dobre resurse, obučen i edukovan kadar, a ono što joj nedostaje kada je semenarstvo u pitanju jeste institucionalna organizovanost i usaglašenost domaće zakonske regulative s evropskom. Veruje se da, kada institucionalno budemo usaglašeni, možemo da vratimo lidersku poziciju našem semenarstvu ne samo u užem regionu nego i šire, u celoj Evropskoj uniji. Ovo je poručila dr Svetlana Balešević Tubić, generalni sekretar Semenarske asocijacije Srbije na seminaru "Razvojne mogućnosti semenarstva u Republici Srbiji" održanom juče na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.
Da smo na dobrom putu, potvrdio je i Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Najavio je da će do kraja godine biti donet zakon o semenu i sadnom materijalu, zakon o bezbednosti hrane, a radi se i na zakonu o GMO, što je veoma bitno, jer bezbednost hrane u Evropi sve više dobija na značaju.

T. G.