Međunarodna konferencija "Promovisanje obnovljivih izvora energije: biomasa u poljoprivredi" održana je juče na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, a u okviru promovisanja novih kreditnih linija Garancijskog fonda AP Vojvodine.
Osim uspostavljanja dijaloga o proizvodnji i upotrebi biomase na farmama i predstavljanja činjeničnih i relevantnih podataka o troškovima i koristima, izazovima i iskustvima, cilj konferencije je bio i prikaz modela najboljih praksi u Evropi koje bi se uskoro mogle primeniti u Srbiji.
Konferenciju je otvorio potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, koji je istakao značaj stručnog skupa, čiji je cilj edukacija poljoprivrednika i vlasnika poljoprivrednih gazdinstava, kao i šire javnosti.
Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine mr Nenad Stanković govorio je o značaju obnovljivih izvora energije i konkursima Sekretarijata u ovoj oblasti i istakao da skup predstavlja još jedan korak u nizu koji sledi inicijativu pružanja podrške proizvodnji i korišćenju biomase kao značajnog energenta u Vojvodini, s akcentom na poljoprivredu.

A. I.