Hipo alpe adrija banka a.d. Beograd predstavila je novu specijalnu ponudu na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Miloš Ilić, direktor Službe za segment poslovanja s malim i srednjim preduzećima i poljoprivrednim gazdinstvima, istakao je da su u ponudi subvencioncionisani krediti koji se realizuju u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede. Za kredite namenjene za razvoj stočarstva kamata je četiri odsto, a šest odsto na godišnjem nivou za kredite za ostale namene. Kamata je fiksna a period otplate je do tri godine.
U saradnji s Garancijskim fondom AP Vojvodine ova banka nudi i kredite sa specijalnim uslovima za period trajanja sajma. Krediti su namenjeni za izgradnju i adaptaciju silosa, kupovinu poljoprivredne mehanizacije, zemljišta i dr. Krediti se odobravaju u iznosu od 5.000 do 150.000 evra, u zavisnosti od namene, s rokom otplate do sedam godina i grejs-periodom do 12 meseci.
Hipo alpe adrija banka predstavila je i novu posebno dizajniranu VISA elektron agro karticu namenjenu registrovanim poljoprivrednim proizvođačima koja je vezana za namenski tekući račun. Nova kartica ima brojne prednosti za poljoprivrednike, jer će im novac biti pristupačan 24 časa dnevno na namenskim računima, a imaće i mogućnost plaćanja robe i usluga bez ikakve naknade.

S. V.