Evropska komisija je pre četiri dana dala dozvole za uvoz 10 novih genetski modifikovanih biljaka za ishranu ljudi ili životinja i dve vrste rezanog cveća, navodi se u saopštenju ove organizacije. Svi organizmi su prethodno ispitani i utvrđeno je da su bezbedni za upotrebu te će biti dodati na postojeću listu od 58 modifikovanih organizama koji od ranije poseduju dozvole. Radi se o genetski izmenjenim selekcijama kukuruza, soje, šećerne repe, pamuka i uljane repice. Među novoodobrenim GMO nalazi se pet selekcija soje, jedna kukuruza, jedna uljane repice, tri pamuka i dva karanfila. Dozvole su izdate na 10 godina, a za još sedam GMO obnovljne su postojeće dozvole.

A. M.