Obnovljivi izvori energije se sve više uočavaju kao privredna šansa u Srbiji. Naučni radnici neprestano rade na brojnim projektima i istraživanjima o iskorišćenju potencijala obnovljivih izvora energije. Do kojih se rezultata stiglo u istraživanjima i koji su realni potencijali obnovljivih izvora energije, prezentovaće stručnjaci u ovoj oblasti na međunarodnoj naučnoj konferenciji "Obnovljivi i raspoloživi izvori energije" od 9. do 11. oktobra u hotelu "Ceptor", na Andrevlju, na Fruškoj gori.
Program konferencije biće podeljen na četiri tematske sekcije. Prva će se baviti korišćenjem obnovljivih izvora energije iz žetvenih ostataka, voćarstva i vinogradarstva kao i ostataka iz šuma i prerade drveta. Raspoloživim energetskim resursima Srbije baviće se druga sekcija, i to sa osvrtom na korišćenje energije Sunca, energije vodenih tokova, termalnih voda, energije vetra kao i biogasa, biodizela i bioetanola. Stručnjaci će govoriti o razvoju projekta Opitnog centra za korišćenje obnovljivih i raspoloživih izvora energije. Biće reči o proizvodno-eksperimentalno-demonstrativnom centru, pojedinačnim i kolektivnim projektima za naselja. Govoriće se o brojnim projektima značajnim za razvoj i unapređenje sektora privrede u proizvodnji i upotrebi obnovljivih i raspoloživih izvora energije.
Organizatori konferencije su MTMA - Međunarodna tehnološko-menaxerska akademija u Novom Sadu, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Hersonski državni poljoprivredni univerzitet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu kao i Poljoprivredni i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.
M. A.