Vlada Republike Srbije dala je na sednici 23. aprila saglasnost da Republička direkcija za robne rezerve od 27. aprila do 30. juna ove godine kupi mleko domaćeg porekla prerađeno u mleko u prahu od domaćih proizvođača.
Cena obranog mleka u prahu je 420 dinara, dok je punomasnog 460 dinara po kilogramu, sa PDV-om, a obezbeđeno je 500 miliona dinara za otkup mleka u prahu.
Predsednik Upravnog odbora Udruženja proizvođača mleka Srbije Ljubiša Jovanović rekao je Tanjugu, a prenosi Privredna komora Srbije, da Udruženje ovu odluku Vlade pozdravlja i očekuje da će se u narednom periodu, onoliko brzo koliko se zalihe kod prerađivača smanje, praktično i osloboditi pritisak na ovaj sektor proizvodnje sirovina koji jeste najugroženiji.
Uz podsećanje da je Udruženje proizvodača mleka Srbije zajedno sa prerađivačima pre dva meseca pokrenulo inicijativu kod Vlade Srbije za otkup tržišnih viškova kod proizvođača, Jovanović je rekao da je u tom periodu bilo ozbiljnijih otkazivanja ugovora farmerima za otkup mleka, a i dalje postoji pritisak da se otkupna cena smanji.