I posle skoro dva meseca razgovora naših predstavnika sa nadležnim organima na kojima su predložena rešenja za nastale probleme u proizvodnji mleka i mesa još nismo videli ni nacrt izmene pravilnika u oblasti mesa kojim bi se dugoročno poboljšali uslovi privređivanja u ovoj grani poljoprivrede, navodi se u saopštenju Asocijacije poljoprivrednika.
Predstavnici poljoprivrednika iz udruženja sa područja Mačve, gde je stočarstvo najzastupljenije kao grana, tražili su od drugih udruženja poljoprivrednika članica Asocijacije poljoprivrednika  podršku na održanom vanrendnom sastanku 21. aprila, gde su zaključili da je aktuelno stanje u agraru neodrživo i da ponovo treba da se obrate resornom ministarstvu i Vladi Republike Srbije.
Zato zahtevamo hitnu izradu Zakona o mleku i  ono što je već bilo dogovoreno a još i sada nije sprovedeno:
- hitnu izmenu svih pravilnika kojima se omogućava prerada i promet mesa  kao što je u EU;
- da najavljenom merom interventnog otkupa mleka, koje bi se kroz preradu u mleko u prahu ponudilo domaćim potrošačima, budu obuhvaćene samo one mlekare koje  u zadnje vreme ne uvoze mleko na štetu domaćih proizvođača,
- da se Merama podsticaja ograniči maksimalni iznos davanja jednom gazdinstvu do pet miliona dinara,
- hitnu isplatu zaostalih  subvencija iz prošle godine i  isplatu predviđenih davanja za 2015 godinu.
U slučaju da nadležni i dalje neefikasnom administracijom nastave gasiti domaću proizvodnju ne preostaje nam ništa drugo nego da posle siromašne prolećne setve poljoprivrednici protestima iznude mere za opstanak malog poljoprivrednog proizvođača i sela, ističu u  Asocijaciji poljoprivrednika.