Upravni odbor Fonda za razvoj AP Vojvodine je na sednici, kojom je predsedavao predsednik Vlade AP Vojvodine i UO Fonda dr Bojan Pajtić, doneo odluku o odlaganju otplate kredita poljoprivredi do 15. oktobra 2013. Odlukom je obuhvaćena 1.061 partija kredita ukupne vrednosti 17,2 miliona evra, a korisnici kredita su iz sektora poljoprivrede - primarne poljoprivredne proizvodnje iz oblasti ratarstva, stočarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva.
Odluka o reprogramu obaveza podrazumeva da otplata glavnice i kamate miruje do 15. oktobra 2013. U tom periodu neće biti obračunavana, niti naplaćivana redovna kamata po ugovorenoj kamatnoj stopi. Nakon perioda mirovanja, rok za korišćenje kredita će biti pomeren u skladu s brojem nedospelih anuiteta na dan donošenja odluke.
Korisnici kredita iz sektora poljoprivrede kojima je omogućen reprogram dugovanja, aneks ugovora o odlaganju otplate kredita na godinu dana moći će da potpišu u svojim lokalnim samoupravama kod poverenika Fonda za razvoj APV.