Stočarstvo u Srbiji je već decenijama unazad ugrožena grana, a niska otkupna cena stoke nije u mogućnosti da isprati cenu hrane za životinje. Proizvođači hrane za životinje praktično beskamatno kreditiraju stočarske proizvođače u Srbiji (vreme plaćanja je od 60 do 120 dana). Sve što se dešava ozbiljno preti opstanku domaće proizvodnje hrane za životinje, kao i daljem produbljivanju problema u stočarstvu, istaknuto je između ostalog na sednici Grupacije proizvođača hrane za životinje Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije održanoj 17. septembra.
Predsednik Grupacije Milisavljević je informisao prisutne o razgovoru s ministrom poljoprivrede Goranom Kneževićem, kada je ministar istakao da razume teškoće ove grane, uz uvažavanje njihovih zahteva, izuzev zabrane izvoza kukuruza. Na sastanku je izneta sumnja u procene zvaničnika da će rod kukuruza iznositi oko četiri miliona tona. Smanjena je proizvodnja hrane za životinje kod mešaona pri farmama koje se opredeljuju za industrijsku proizvodnju hrane za životinje, a u toku je pokolj životinja, što još više ugrožava ionako smanjen stočni fond.
Posebno je istkanuto da je posle ubiranja useva potrebno utvrditi bilanse sa čime se raspolaže, a onda utvrditi kvote kukuruza za izvoz ili zabranu izvoza kukuruza. Pored toga je naglašeno da je uticaj industrijske proizvodnje hrane za životinje na cene finalnih stočarskih proizvoda svega oko 30 odsto, saopšteno je u Privrednoj komori Srbije.