Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Stana Božović je na jučerašnjoj konferenciji "Održivi rast i biomasa", s posebnim osvrtom na veće korišćenje biomase u energetske svrhe, rekla da je mogućnost za korišćenje energije proizvedene iz biomase značajna s više aspekata. Neizvesnost i nesigurnost u snabdevanju energijom, efekti zagađenja životne sredine, kao i posledice klimatskih promena s kojima se suočavamo poslednjih godina ukazuju na to da moramo razmišljati o alternativnim izvorima energije. U skladu s tim, sektori poljoprivrede i životne sredine predstavljaju ključne segmente u kojima će se osetiti efekti restrukturiranja energetskog sektora i prelazak s neobnovljivih na obnovljive energetske izvore. Poljoprivreda i šumarstvo treba da obezbede biomasu kao obnovljiv izvor energije, dok će u oblasti životne sredine biti vidljivi pozitivni efekti primene ovog instrumenta, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Konferenciju su organizovali ambasada Finske, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Privredna komora Srbije (PKS) uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.
- Primena biomase kao energetskog resursa može imati pozitivne efekte samo ako je zasnovana na konceptu održivosti. To znači da je potrebno sprečiti takmičenje između proizvodnje hrane i proizvodnje energije iz biomase, racionalno koristiti biomasu na osnovu indikatora održivosti i očuvati kvalitet zemljišta kao i organski sadržaj u proizvodnji biomase, izjavila je Stana Božović.
Podsetila je da je proizvodnja energije iz biomase u Republici Srbiji prepoznata kao veliki potencijal, što je i ugrađeno kroz usvojene strateške dokumente iz sektora životne sredine, poljoprivrede i šumarstva.