Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković je juče zaključila ugovore s ovlašćenim licima poslovnih banaka i osiguravajućih kuća kojima će biti regulisani uslovi kreditiranja poljoprivedne proizvodnje u 2015. godini. Tom prilikom je naglasila da Ministarstvo preuzima obavezu plaćanja dela kamatne stope prema bankama, kako bi fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita iznosila šest odsto za biljnu proizvodnju, nabavku mehanizacije i opreme, dok će kamatna stopa za kredite za nabavku stoke iznositi četiri odsto, što je velika podrška srpskim poljoprivrednicima u cilju razvijanja proizvodnje i podizanja konkurentnosti, saopštilo je Ministarstvo.
Krediti su dinarski, maksimalni iznos kredita za nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava je pet miliona dinara, a za zadruge do 15 miliona dinara. Period otplate kredita je od godinu do tri godine, uz mogućnost korišćenja perioda mirovanja u otplati glavnice (grejs-perioda) do godinu dana, koji je obuhvaćen periodom otplate kredita.
Banke s kojima su potpisani ugovori su: Komercijalna banka, Prokredit banka, Banka inteza, Hipo alpe adrija banka, Kredi agrikol banka, Sber banka, OTP banka, AIK banka, NLB banka, Erste banka, Oportjuniti banka i Poštanska štedionica i osiguravajuće kuće: DDOR, Dunav osiguranje, Đenerali osiguranje i Globos osiguranje.