Udruženje proizvođača mleka Mačvanskog okruga obratilo se premijeru aleksandru Vučiću s apelom - molbom da se hitno reši problem na tržištu sirovog mleka. U dopisu premijeru Udruženje ukazuje na to da se situacija u otkupu sirovog mleka od poljoprivrednika menja iz časa u čas i sve više sirovog mleka ostaje neotkupljeno. Mlekare to pravdaju neodgovarajućim kvalitetom a stvarna činjenica je da su prepune gotovih proizvoda i da su primorane na ovakve mere što će prouzrokovati da na hiljade gazdinstava neće moći da ostvari svoje prihode kroz proizvodnju mleka. Takođe se ističe da država kroz stimulativne mere u mlekarstvu izdvaja ogromne količine novca, te je efekat i tih mera ugrožen situacijom koja se dešava zbog prekomernog uvoza koncentrovanog i sirovog mleka.
S obzirom na informacije kojima Udruženje raspolaže, da su sve mlekare zatrpane svojim proizvodima, Udruženje proizvođača mleka je uložilo molbu premijeru je da se donese odluka o hitnoj zabrani uvoza sirovog i koncentrovanog mleka.