Širom sveta 22. mart se obeležava kao svetski Dan voda. Tim povodom novosadsko društvo "Pitke vode" je 24. marta organizovalo tribinu u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu u želji da ukaže na značaj upotrebe zdrave i ispravne vode.
Govoreći o vodosnabdevanju Novog Sada, prof. dr Olga Petrović je istakla da je voda neiscrpan resurs. Iako u prirodi ona kruži, mora da se čuva i racionalno koristi. Izvorišta odakle se novosađani snabdevaju vodom za piće su Štrand, Ratno ostrvo i Petrovardinska ada. To su vrlo osetljiva i važna mesta i moraju se čuvati od zagađenja i nesavesnog ponašanja nekih sugrađana. Edukacija na ovom polju je jako važna, a veliku ulogu treba da imaju lokalne zajednice, kao i obrazovne ustanove poput škola, vrtića.
Govoreći o posudama za vodu u prošlosti i sadašnjosti, etnolog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada Vesna Stanulov ukazala je da voda ima veliki značaj u verovanju i tradiciji naših naroda. Kroz istoriju su posuđe i sudovi, neophodni svakom domaćinstvu, izrađivani od materijala koji im je bio najdostupniji, a nalazili su ga u neposrednoj okolini u prirodi. Prvobitni sudovi za vodu bili su od tikvi i jareće kože. Potom su se upotrebljavale drvene, zemljane, matalne, staklene posude. Najzastupljenija posuda u kojoj je nekad držana voda je testija, a široku primenu imali su i ćup i čanak.

T. G.