U cilju realizacije zaključka Vlade od 19. marta, a koji se odnosi na interventni otkup 10.000 tovnih svinja i naturalnu razmenu 15.000 tona merkantilnog kukuruza za tovne svinje, rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine formirana je radna grupa sa zadatkom da sprovede zaključak Vlade, organizuje otkup tovnih svinja, izabere klanice, usaglasi i pripremi tekst ugovora o otkupu i ugovora o uslužnom klanju i preradi tovnih svinja u svinjski mesni narezak, jetrenu svinjsku paštetu i limenku, kao i da realizuje naturalnu razmenu merkantilnog kukuruza za tovne svinje.
Članovi radne grupe za sprovođenje zaključka Vlade su na sastanku održanom 23. marta doneli odluku da Republička direkcija za robne rezerve na svom sajtu objavi javni poziv kojim će se svim zainteresovanim klaničarima dati mogućnost da se jave za otkup tovljenika u odnosu na ponuđene paritete i ako ispunjavaju određene tehničko-tehnološke uslove.
Ukoliko su zainteresovani, klaničari su u obavezi da dostave svoju pismenu saglasnost do 26. marta do 10 časova na telefaks broj 011/3239-140 ili na adresu Republičke direkcije za robne rezerve.
Detalji o paritetima objavljeni su na sajtu Direkcije za robne rezerve.