Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji s Regionalnim centrom za životnu sredinu centralne i istočne Evrope (REC) organizovalo je juče konferenciju pod nazivom "Životna sredina: izazov i prilika za razvoj Srbije". Cilj konferencije, kako je istakla državna sekretarka Stana Božović,  bio je da se predstave dosadašnji rezultati rada sektora zaštite životne sredine u okviru Ministarstva, da se predstave obaveze i mogućnosti celokupnog srpskog društva u ovoj oblasti, naročito u procesu pridruživanja Republike Srbije EU, i pomogne dalje aktivno učešće svih zainteresovanih strana u procesu dostizanja planiranih standarda i ciljeva zaštite životne sredine. Istaknuto je da u Srbiji postoji tek nekoliko regionalnih sistema za upravljanje otpadom, dok u ostalim gradovima i opštinama postoje smetlišta koja ugrožavaju životnu sredinu što će morati da se rešava u narednom periodu.
Takođe, u Srbiji se trenutno tretira tek  pet odsto otpadnih voda, a cilj je da se sve vode prerade pre vraćanja u vodotoke. Božović je dodala i da će upravljanje industrijskim otpadom na način da se on tretira i deponuje Srbiji doneti uštedu od 120 miliona evra godišnje. Pitanja istorijskog industrijskog otpada preduzeća u restrukturiranju je obaveza koju je Srbija preuzela na sebe i moraće to da reši pre nego što ta preduzeća postanu predmet prodaje privatnim investitorima.