Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bogaroški je u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana šuma 21. marta zajedno sa predstavnicima Instituta  za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, u Kaćkoj šumi, učestvovao  u kampanji sadnje drveća. Sredstvima resornog sekretarijata omogućeno je da se ovom prilikom na 4,7 hektara u Kaćkoj šumi nađe oko 2.500 novih sadnica klonske topole, navodi se  u saopštenju Pokrajinske vlade.
Bogaroski je tom prilikom izneo alarmantne  podatke i naveo da pošumljenost Vojvodine iznosi  svega 6,5 odsto, a da bi to minimalno trebalo da bude 14 odsto. Trenutno postoji oko 140.000 hektara pod šumom i 4.000 hektara šumskog zasada, koji nisu u sistemu „Vojvodinašuma“ i lokalnih samouprava, već pripadaju resornom ministarstvu, odnosno o njima se trenutno niko ne brine. U planu je da se u narednom periodu posadi minimalno još 160.000 hektara šuma, što treba da doprinese razvoju održive poljoprivrede i poboljšanju ekologije na teritoriji Vojvodine.
Potpredsednik Bogaroški je podsetio da procenat šumovitosti u Evropi iznosi više od 40 odsto, a u Srbiji je prosek u ovoj oblasti 30 odsto, pa je, imajući to u vidu, jasno da je Vojvodina, kada je reč o šumarstvu, na ivici ekološke katastrofe.