Danas se u Arilju osniva voćarska kooperativa koja će okupiti voćare, ne samo iz ariljskog kraja već i 12 ostalih delova Republike. Cilj ove kooperative je da okupi aktere koji bi radili na unapređenju, standardizaciji i modernizaciji proizvodnje u više regija u Republici Srbiji uvođenjem novih sorti i tehnologija u načinu prerade, gajenja i plasmana voća. Takođe i organizovanje proizvodnje i plasmana celokupnog proizvođačkog i prerađivačkog asortimana u okviru kooperative. U planu je da ova organizacija sarađuje s institucijama u oblasti poljoprivrede, da organizuje studijska putovanja, posete sajmovima i obrazovne skupove. U svom radu će sarađivati s lokalnim samoupravama, organizovati podizanje skladišnih kapaciteta i preradnog prostora. U planu je i rad na izradi projekata kojima bi se apliciralo za dobijanje sredstava iz fondova, za unapređenje rada kooperative, kao i za brendiranje i zaštitu geografskog porekla određenih proizvoda.

A. M.