Vlada Republike Srbije je na jučerašnjoj sednici dala saglasnost Republičkoj direkciji za robne rezerve da od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava kupi do 10.000 tovnih svinja po ceni od 170 dinara za prvu klasu, 150 dinara za drugu i 140 dinara po kilogramu za treću klasu.
Vlada je dala i saglasnost da ta direkcija izvrši naturalnu razmenu 15.000 tona merkantilnog kukuruza za tovne svinje u paritetima: 11 kilograma kukuruza za prvu klasu, 10 kilograma za drugu klasu i devet kilograma kukuruza za kilogram tovnih svinja treće klase.
Ove mere Vlada je donela kako bi rešila tešku ekonomsku situaciju u kojoj su se našli primarni proizvođači tovnih svinja.