Juče su u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine održani sastanci radnih grupa za mleko i meso, sastavljenih od privatnih i javnih subjekata ovih sektora u Srbiji. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Privredne komore Srbije, profesori agronomskog, veterinarskog i ekonomskog fakulteta, predstavnici udruženja proizvođača mleka, kao i predstavnici privatnih kompanija proizvođača i prerađivača mleka i mesa.
U saopštenju za medije FAO/EBRD projekta navodi se da je na sastanku prezentovan Protokol o saradnji u komunikacijama u kriznim situacijama u oblasti bezbednosti hrane, čije će predstojeće usvajanje doprineti pravovremenom, preciznom i pouzdanom informisanju javnosti u situacijama incidenata u vezi sa hranom za ljude, prvenstveno mesom i mlekom. Imajući u vidu aktuelnu situaciju na svetskom tržištu mesa i mleka, analizirane su opcije koje Vlada Srbije može preduzeti uz prethodan dijalog s privatnim sektorom. Takođe, s obzirom na to da Evropska unija 1. aprila ove godine napušta višegodišnju praksu proizvodih kvota za mleko, što se može odraziti i na tržište mleka u Srbiji, članovima Radne grupe je prezentovana EU politika u ovoj oblasti, kao i primeri dobre prakse.
Pismom o namerama između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije u oktobru 2014. godine otpočeta je realizacija Projekta političkog dijaloga između privatnog i javnog sektora u oblasti mesa i mleka u Srbiji. EBRD i FAO veruju da su ovi sektori poljoprivrede od krucijalnog značaja za razvoj celokupnog agrobiznisa zemlje i žele ovim projektom uspostaviti i osnažiti efikasan dijalog između javnog i privatnog sektora u oblastima mesa i mleka, kao i da uspostave platforme koje bi takav dijalog omogućile, tj. radne grupe koje se bave ključnim pitanjima za unapređenje konkurentnosti i bezbednosti mesa, mleka i njihovih prerađevina.