Beogradski fond za političku izuzetnost i Stalna konferencija gradova i opština organizovali su 11. marta u Privrednoj komori Vojvodine okrugli sto o mogućnostima i uslovima korišćenja biomase u Vojvodini. Govoreći o resursima Vojvodine u ovoj oblasti, Branislav Knežević iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo istakao je da Vojvodina ima ogromne neiskorišćene potencijale kada je u pitanju drvna masa, ali i žetveni ostaci iz poljoprivredne proizvodnje. Međutim ovi potencijali se malo koriste, a pogotovo je loša situacija sa drvnom masom jer je stepen pošumljenosti u ovom delu naše zemlje ispod svakog minimuma i iznosi samo 6,5 odsto. Budžetska sredstva koja su namenjena lokalnim samoupravama u svrhu pošumljavanja, kako je naglasio, slabo se koriste i višegodišnji je trend da se ona prenose iz godine u godinu neutrošena. Razlog za to je najčešće nezainteresovanost lokalnih samouprava.
 Na skupu je bilo reči o mogućnostima unapeđenja konkurentnosti privrede Vojvodine kroz projekte biomase, o planovima i ciljevima za pošumljavanje, predstavljeno je funkcionisanje postrojenja koja koriste ove energente, a bilo je reči i o mapiranju lokalnih preduslova za dobijanje biomase.

A. M.