Poslanici Skupštine Republike Srbije su juče usvojili Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.
Kada se radi o zakonu o hemikalijama, novina je to što se uvode takse za najsloženije postupke koji se sprovode na osnovu tog zakona, odnosno troškove dobijanja upravnih akata i odobrenja će u vidu taksi plaćati pravna lica koja se bave proizvodnjom, uvozom i prometom hemikalija, a ne da one padnu na teret građana. Takođe, kako se navodi u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i životne sredine, usvojenim izmenama su jasno precizirane nadležnosti sanitarne, tržišne i inspekcije zaštite životne sredine za obavljanje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona o hemikalijama, što će tu kontrolu učiniti efikasnijom i svrsishodnijom.
Izmene zakona o biocidnim proizvodima takođe su usmerene na reviziju naknada i taksi, kao i jasno razgraničenje nadležnosti različitih sektora inspekcije, a kada je u pitanju zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine pomera se rok da postojeća postrojenja pribave integrisane dozvole do kraja 2020. godine.
Ovo produženje, kako je izjavila ministarka Bogosavljević Bošković, omogućiće operaterima da podnesu uredan zahtev za pribavljanje integrisane dozvole, a ujedno i nadležnim organima vreme da izdaju dozvole za podnete zahteve, s obzirom na to da samo potpun zahtev na osnovu zakona može ući u zvaničnu proceduru za dobijanje dozvole.