* Grad Novi Sad će svim zainteresovanim poljoprivrednicima omogućiti pravovremene informacije kako bi, kada se za to stvore uslovi, bili spremni da konkurišu za sredstva iz pretpristupnih fondova
* Jačanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora glavni cilj IPARD programa
* Prioritet modernizacija proizvodnje u sektorima proizvodnje i prerade mleka, mesa, voća i povrća i ruralni razvoj
 
U Kongresnom centru Novosadskog sajma održana je dvodnevna obuka poljoprivrednih proizvođača s teritorije Grada Novog Sada o programu pretpristupne pomoći IPARD II koji poljoprivrednicima u Srbiji za period od 2014. do 2020. godine, prema odluci Evropske komisije EU, treba da donese 175 miliona evra. Obuku koja je predviđena godišnjim gradskim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta organizovala je Uprava za privredu Grada Novog Sada, uz neposrednu stručnu pomoć Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje "Serbija organika" iz Beograda.
Učesnike obuke pozdravio je Saša Bilinović, načelnik Uprave za privredu Grada Novog Sada, istakavši njen značaj za neposredne poljoprivredne proizvođače kako bi se sredstva EU iz pretpristupnih fondova koja će nam biti na raspolaganju u narednih pet godina iskoristila na najbolji mogući način.
- Grad Novi Sad učiniće sve da svim svojim zainteresovanim poljoprivrednicima omogući pravovremene informacije kako bi, kada se za to stvore uslovi, bili spremni da konkurišu za sredstva iz pretpristupnih fondova. Očekujemo da će poljoprivrednici pokazati interesovanje i u pretpristupnim fondovima prepoznati šansu da dođu do neophodnih sredstava za investicije u proizvodnju, koje treba da doprinesu njihovoj boljoj konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda, istakao je Bilinović i najavio da će se s programom obuke IPARD nastaviti i u narednom periodu, kao i da očekuje da što veći broj poljoprivrednika bude u to uključen.
Predavači dipl. inž. agronomije Todo Terzić i mr Mladen Pavlović, savetodavci iz Poljoprivredne stručne službe "Padinska skela", veoma opširno su govorili o uspostavljanju IPARD strukture u Srbiji, ciljevima i zadacima, kao i samom programu IPARD II iz ugla neposrednih korisnika pomoći.
- Osnovni cilj IPARD-a je jačanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u Srbiji. To znači da se mora ozbiljno poraditi na restrukturiranju i modernizaciji svih sektora proizvodnje, pre svega mleka, mesa, voća i povrća, kao i na ruralnom razvoju, kako u infrastrkturi, tako i seoskom turizmu. Takođe, veoma je bitno da se dostignu veterinarski, fitosanitarni i ekološki standardi bezbednosti u proizvodnji hrane koji važe u svim zemljama Evropske unije, istakao je Todo Terzić i napomenuo da nije nimalo zanemarljiva uloga IPARD-a u doprinosu održivom ruralnom razvoju, podršci organskoj proizvodnji i agroekološkoj praksi, koja je kod nas veoma slabo razvijena.
Terzić je posebno ukazao na postupnost mera koje su uključene u IPARD program.
- U prvoj fazi to je ulaganje u investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda, diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i ruralni turizam. Posle 2017. godine, kad se uspostave sve neophodne IPARD strukture, u drugoj fazi je predviđena podrška agroekološkim, klimatskim i merama organske proizvodnje, kao i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja, takozvani LEADER pristup, formiranje lokalnih akcionih grupa, naglasio je Terzić i napomenuo da program uključuje i svu neophodnu stručno-tehničku pomoć poljoprivrednicima prilikom apliciranja za sredstva IPARD.
Sektor proizvodnje mleka, zbog specifičnosti, smatra Terzić, ubraja se među najvažnije mere IPARD programa. Cilj je da se pomogne prvenstveno malim i srednjim, ali i održivim većim gazdinstvima kako bi se dostigli standardi u kvalitetu proizvodnje mleka.
- Pomoć u ovom sektoru obuhvata pre svega izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata, skladišnih kapaciteta, kao i nabavku uređaja za mužu i hlađenje mleka. Sredstvima IPARD-a moći će da se izgrade i smeštajni objekti, kupi oprema za upravljanje stočnom hranom, otpadom i stajnjakom u skladu sa ekološkim standardima, istakao je Terzić i napomenuo da su sredstva IPARD usredsređena prvenstveno na gazdinstva koja imaju najmanje 20, a najviše 300 grla na dan podnošenja prijave za konkurisanje za sredstva.
Mr Mladen Pavlović govorio je o značaju koji će IPARD imati za ukupnu poljoprivrednu proizvodnju, pogotovo u ruralnim područjima koja čine 75 odsto državne teritorije i u kojima živi 49,8 odsto stanovnika Srbije.
- EU fondovi će u značajnoj meri podstaći investicioni razvoj poljoprivrede i povećaće za nekoliko desetina procenata ulaganja u ruralni razvoj. S druge strane, odobravanje projekata, od uspostavljenih IPARD struktura, biće najbolji dokaz da se trasira put ka Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU. Time se nakon ulaska Srbije u EU istovremeno otvaraju vrata za znatno značajnija sredstva za fondove u poljoprivredi, istakao je Pavlović i naglasio da je upravo iz tih razloga neophodno da se poljoprivrednici pripreme za intenzivno korišćenje IPARD fonda, jer će to kasnije značiti veću dostupnost novca iz drugih fondova Evropske unije namenjenih poljoprivrednom sektoru.
Pavlović smatra da najveće vrednosti koje IPARD donosi jesu predvidljivost i transparentnost u isplati sredstava.
- Za razliku od dostupnih nacionalnih sredstava za poljoprivredu, koja se najčešće određuju godišnje i gde je najveći problem konzistentnost podrške, buxet IPARD je određen na sedam godina, isto onoliko koliko traje buxetski period u EU. To praktično znači da se iznos sredstava, kao i forma podrške nikako ili vrlo malo menjaju, što korisnicima omogućava da dugoročno planiraju ulaganja u investicije i proizvodnju, rekao je Pavlović, ističući da je veoma važno da korisnici sredstava, pre nego što se upuste u bilo kakav aranžman u vezi IPARD programa, treba dobro da prouče takozvano korisničko uputstvo za koje će nakon uspostavljanja IPARD struktura biti zadužena IPARD agencija.
Tokom dvodnevne obuke učesnicima obuke predstavljene su sve korisne i relevantne informacije od značaja za realizaciju podrške koja je predviđena IPARD programom. To se odnosi pre svega na pravni i finansijski okvir odobravanja sredstava, kao i na pribavljanje svih neophodnih dokumenata koje treba prikupiti kako bi se moglo konkurisati za neku od mera u opredeljenim sektorima. Naglašeno je da je proces evropskih integracija i dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU poljoprivrednicima u Srbiji otvorilo mogućnost korišćenja instrumenta pretpristupne podrške i sada ih putem odgovarajućih projekata treba realizovati, ispunjavajući propisane kriterijume. Upravo iz tih razloga neophodno je u narednom periodu još intenzivnije sprovoditi slične obuke kako bi poljoprivrednici imali što više validnih informacija o IPARD programu i načinu konkurisanja za bespovratna sredstva iz evropskih fondova.
Kosta Rajević
 
 
USLOV I NAČIN KONKURISANJA
 
Mr Mladen Pavlović je u svom izlaganju istakao da se suština IPARD programa svodi na kofinansiranje projekata, odnosno investicija i ispunjavanje propisanih standarda.
- Svaki potencijalni korisnik IPARD sredstava dužan je da prilikom podnošenja prijave obezbedi pun iznos novca potrebnog za realizaciju određene investicije. To praktično znači da na bankovnom računu mora da ima sva potrebna sredstva kako bi, kada se objavi konkurs IPARD agencije, mogao za njih da konkuriše, rekao je Pavlović, napominjući da je potencijalni korisnik takođe dužan da dostavi i svu drugu dokumentaciju koju IPARD od njega traži.
 
11. Novembar 2016.
 
Projekat je sufinansiran iz budžeta Grada Novog Sada. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu "Evropske integracije i agrar" nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.